16 februari 2021

Uitspraak rechtspraak pensioen

Uitspraak rechtszaak KBO-Brabant en Stichting PensioenBehoud versus Nederlandse Staat

Woensdag 10 februari 2021 heeft de Rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in de bodemprocedure die Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant zijn gestart tegen de Nederlandse Staat. Beide belangenorganisaties hebben betoogd dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met de Europese pensioenrichtlijn (IORP), waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer zijn geïndexeerd en soms zelfs gekort.

Lees verder op onze website, daar staat ook een pdf van het vonnis, en een link naar een uitzending naar aanleiding van de uitspraak; klik hier.