19 februari 2021

Vaccinatie thuiswonende ouderen

Vaccinatie thuiswonende ouderen

Hoe werkt de coronavaccinatie voor 65-minners?
Huisartsen in Brabant starten medio februari met vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin voor mensen geboren in 1956 en 1957 en enkele medische risicogroepen.

 

Hoe werkt de coronavaccinatie voor 65-plussers?
Alle personen geboren vóór 1956, worden gevaccineerd door de GGD. De thuiswonende 90+’ers zijn als eerste opgeroepen en momenteel worden de 80+’ers gevaccineerd. Dit gaat door tot en met de 65-jarigen. Het is belangrijk dat u gebruik maakt van de uitnodiging van het RIVM om naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan. Het kan vreemd overkomen dat de oudsten naar een GGD-locatie moeten gaan en de 64-jarigen naar de huisarts kunnen. Dat komt door de aard van het vaccin. De Gezondheidsraad heeft geadviseerd mensen van 65 jaar en ouder zo veel mogelijk te vaccineren met het BioNTech-Pfizer-vaccin of het Moderna-vaccin, omdat deze vaccins een hoge bescherming geven bij ouderen. Het vaccin van BioNTech/Pfizer kan echter alleen op een centrale vaccinatielocatie toegediend worden, omdat het in grote hoeveelheden is verpakt en slechts vijf dagen in een geschikte koelkast bewaard kan worden. De bedlegerige patiënten zullen vanuit de huisartsenpraktijk gevaccineerd worden, maar voor deze aan huis te vaccineren ouderen is nog geen vaccin beschikbaar. Dit laat onverlet dat het voor ouderen bij de GGD-locaties goed geregeld moet zijn en dat ze goed moeten worden opgevangen. Heeft u hiermee problemen, dan horen wij het graag via een mail aan info@kbo-brabant.nl o.v.v. ‘vaccinatie’.
Bellen kan ook: (073) 644 40 66

 

Heeft u vervoer nodig naar de vaccinatiestraat? Doorloop dan de volgende stappen:

Stap 1: Wacht totdat u een vaccinatiebrief krijgt
Als u in aanmerking komt voor een coronavaccinatie, dan krijgt u hierover een brief van het RIVM. Wacht met actie ondernemen tot u deze brief krijgt.

Stap 2: Bel de GGD voor een vaccinatie-afspraak
Heeft u de brief ontvangen? Dan kunt u een afspraak maken voor uw vaccinatie. Doe dat ook zo snel mogelijk! Het telefoonnummer van de GGD treft u aan in de brief. Als u samen met uw echtgenoot geprikt wilt worden en één van beiden heeft nog geen oproep gekregen, geef dan door dat u graag samen wilt komen om gevaccineerd te worden. In sommige gevallen kan de GGD u nog samen inplannen.

Stap 3: Geef aan dat u behoefte heeft aan vervoer
Tijdens het telefoongesprek met de GGD kunt u aangeven dat u vervoer naar de vaccinatiestraat nodig hebt. De GGD zal u dan doorverwijzen naar het publieksinformatienummer coronavirus van de Rijksoverheid.

Stap 4: Bel het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid
Bel het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid via 0800-1351. Een medewerker van deze hulplijn gaat samen met u op zoek naar een manier om bij de priklocatie te komen. Vaak zijn er allerlei mensen en dienstverleners die u kunnen helpen. Is er geen goede oplossing in uw eigen omgeving? Dan verbindt de medewerker van de Rijksoverheid u door met het ANWB-AutoMaatje of met het Rode Kruis.