19 mei 2021

Verkeerde AOW keuze

Aow keuze eenmalig terugdraaien

Goed bericht voor veel mensen die door een verkeerde AOW-keuze in de financiële problemen zijn geraakt. Herstel is nu mogelijk!

KBO-Brabant heeft zich hiervoor hard gemaakt samen met toenmalig, resp. huidig Tweede Kamerlid Corrie van Brenk en René Peters. Onze gezamenlijke inspanningen worden nu beloond.

Hieronder volgt (cursief) de precieze tekst van het bericht op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB):

Aow eenmalig veranderen bij ongewild gescheiden wonen
12-05-2021
Bent u gehuwd en woont u ongewild gescheiden van uw partner? Bijvoorbeeld doordat uw partner in een verpleeghuis woont? Dan heeft u de mogelijkheid om uw AOW voor gehuwden te veranderen naar een AOW voor ongehuwden. Dit is de hogere AOW.

De keuze voor de hogere AOW kon niet teruggedraaid worden. Dat kan nu wél, omdat wij onze beleidsregels hebben aangepast.

Waarom beleidsregels gewijzigd?
Het veranderen van het gehuwdenpensioen naar het ongehuwdenpensioen blijkt niet voor iedereen financieel gunstig uit te vallen. Bijvoorbeeld doordat de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) veel hoger wordt.

De SVB heeft vanwege de negatieve financiële consequenties die een keuze voor een ongehuwdenpensioen kan hebben, besloten om het beleid te versoepelen. Voortaan kan de keuze één keer teruggedraaid worden.

Heeft u uw AOW veranderd? Dan krijgt u een brief van de SVB.

Website SVB
Klik hier voor (dezelfde) informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Hulp nodig?
KBO-Brabant heeft een team van Wlz-adviseurs klaar staan voor ondersteuning. U kunt ons bellen als u hulp nodig heeft, op 073 – 644 40 66. Vraag naar Frank van Rooy. Of stuur een mail naar Frank: fvanrooy@kbo-brabant.nl.

 

Ook nieuwsbrief Ons Actueel ontvangen?

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws dat wij publiceren? Schrijf u in voor de nieuwsbrief Ons Actueel, die tweewekelijks verschijnt. Klik hier om u aan te melden.