17 november 2022

Druk op mantelzorgers

0 november 2022
Druk op mantelzorgers neemt toe

Het aantal mensen met dementie in Nederland stijgt rap. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, passende zorg ontvangen én mee kunnen doen waar dat kan is voor hen cruciaal. En omdat het aantal zorgprofessionals niet snel genoeg meestijgt wordt een groter beroep gedaan op mantelzorgers. Het aantal uren mantelzorg dat zij verlenen aan hun naaste met dementie is 39; praktisch een fulltimebaan dus. En ondanks inspanningen van de afgelopen jaren wordt de belasting van mantelzorgers er niet minder op. Sterker nog: in zorginstellingen wordt méér mantelzorg gegeven aan mensen met dementie dan twee jaar geleden. Hier neemt de druk eerder toe dan af.

Dat blijkt allemaal uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2022, het tweejaarlijkse onderzoek van Alzheimer Nederland en onderzoeksinstituut Nivel. Schrijnende cijfers, die aangeven dat het tijd is voor actie. We kunnen niet zonder al deze mantelzorgers, maar zij kunnen niet zonder goede ondersteuning en hulp. Er moet structureel meer budget komen voor mantelzorgondersteuning, waarbij casemanagement en dagactiviteiten voor mensen met dementie extra aandacht verdienen. Deze vormen van ondersteuning ontlasten de mantelzorger en vergroten de kwaliteit van leven van mensen met dementie.

Op de Dag van de Mantelzorger, 10 november, verscheen het rapport Dementiemonitor Mantelzorg 2022. Sinds 2007 wordt dit onderzoek gehouden en dit jaar deed een recordaantal van ruim 4.500 mensen mee. Daarnaast was er dit jaar voor het eerst een vragenlijst voor mensen met dementie: 455 van hen deden mee.

De belangrijkste uitkomsten op een rij:

Mantelzorgers nog steeds zwaar belast
Gemiddeld besteden mantelzorgers 39 uur per week aan mantelzorg
53% van de mantelzorgers voelt zich tamelijk belast, zeer zwaar belast, of overbelast
68% van de mantelzorgers heeft problemen om dagelijkse activiteiten te combineren met zorgtaken
Mantelzorgers van naasten met dementie in zorginstellingen zijn minder positief over de zorg voor hun naasten dan twee jaar geleden…
9% vindt dat georganiseerde activiteiten altijd aansluiten op wat de naaste leuk vindt (2020: 17%)
13% is van mening dat er altijd voldoende personeel is (2020: 22%)
19% vindt dat het verloop van de dag altijd wordt ingericht naar behoefte van de naaste (2020: 26%)
…en deze groep is meer belast met mantelzorg
Zij geven 16 uur per week mantelzorg aan hun naaste (2020: 11 uur)
54% vindt werk of andere activiteiten moeilijk te combineren met mantelzorg
Sinds de coronacrisis voelen zij zich vaker in de steek gelaten (24%) dan mantelzorgers van mensen die samen (10%) of alleen (11%) wonen
De top-3 noodzakelijke professionele zorg in de thuissituatie is duidelijk…
Casemanagement dementie
Groepsactiviteiten voor de naaste met dementie
Hulp bij het huishouden
…en het belang van casemanagement wordt steeds groter: 65% vindt deze vorm van ondersteuning essentieel (2020: 61%, 2018: 44%).
De waardering van professionele zorg en ondersteuning blijft de laatste jaren hangen op een 7,2 (tot 10 jaar geleden nog ruim boven de 7,5).
Informatiesessie
Meer weten over de resultaten van de Dementiemonitor 2022? Op maandag 5 december tussen 14.00 en 15.00 uur is er een online informatiesessie. Hier kunt u vragen stellen over het onderzoek en mogelijke vervolgacties. Voor deelname, stuur een mail naar: a.peet-blok@alzheimer-nederland.nl

Klik hier voor het rapport.
Klik hier voor een infographic van het onderzoek
Klik hier voor het nieuwsbericht op de website van Alzheimer Nederland.
Klik hier naar de verzamelpagina van de Dementiemonitor: www.dementiemonitor.nl.