22 november 2022

Bericht van overlijden

Heden kregen we een bericht van overlijden van ons lid

Jo Driessen – Lieshout

Wij willen kinderen en kleinkinderen verdere familie van harte condoleren met het verlies van moeder en oma.

Voor de rouwkaart klik op deze link

Driessen-van Lieshout, Jo 20221120