20 februari 2023

Onze hulp

Heeft u voor uzelf of als mantelzorger advies nodig op het gebied
van de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

Neem dan contact op met KBO-Brabant via info@kbo-brabant.nl of (073) 644 40 55.
Wij brengen u dan in contact met een vrijwillige Wmo-
cliëntondersteuner in uw regio of met een vrijwilliger van ons Wlz-team.

Juridische helpdesk

Heeft u een financiële of notariële kwestie die u aan de juridische helpdesk wilt voorleggen?

Stuur uw vraag en telefoonnummer o.v.v. ‘juridische helpdesk’ naar redactie@onsmagazine.nl of per post naar KBO-Brabant,
t.a.v. Juridische helpdesk, Postbus 3240 DE ’s-Hertogenbosch
of bel ons kantoor:  (073) 644 40 66.

De notarissen van onze juridische helpdesk houden elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 10.00-12.00 uur een
(gratis) telefonisch spreekuur.
Bel met uw vragen voor de notaris naar:
(073) 30 36 446.

Onze Wmo-jurist heeft sinds 2015 al ruim 300 Wmo procedures bij de rechtbank gevoerd
voor leden van KBO-Brabant,
In 95 procent van de gevallen met succes.
Deze dienstverlening is gratis voor u als lid.