19 juli 2024

Bericht van overlijden

 

Heden hebben we een bericht van overlijden ontvangen van ons lid.

Anneke Joosten-Martens

Wij willen de kinderen  kleinkinderen achterkleinkinderen en verdere familie van harte condoleren en wensen hen veel sterkte toe.

Voor overlijdenskaart klik op onderstaande link

Joosten-Martens, Anneke 20240717