Dagreis KBO donderdag 14 september 2023

 
Donderdag 14 september is de jaarlijkse dagreis van KBO Liessel samen met KBO Neerkant.
We gaan dit jaar naar De Schrobbelèr in Tilburg. Daar krijgen we een
rondleiding door de destilleerderij van de kruidenlikeur Schrobbelèr.
En bij zo’n rondleiding hoort natuurlijk ook ’n proeverij!
Na afloop sluiten we de middag af met ’n heerlijk diner in het “Lijssels Vertier” in Liessel.
 
Programma
12:15uur Verzamelen bij de kerk in Liessel
12:30uur Vertrek bij de kerk in Liessel met de bus van Hebben Tours
14:00uur Ontvangst met koffie of thee met krentenbrood en speculaas
Rondleiding met proeverij
16:30uur Vertrek
18:00uur Lijssels Vertier voor het diner
De kosten voor dit uitstapje bedragen € 54,00 p.p.
 
Uiterlijk 15 augustus opgavestrookje inleveren bij:  
 
Annie Kuunders, Mgr. Berkvensstraat 22a.
Of stuur ’n e-mail vóór 15 augustus met de gevraagde gegevens naar kboliessel@gmail.com
 
De kosten à € 54,00 per persoon dient u gelijktijdig over te maken op bankrekeningnummer
NL25RABO 0129001457, onder vermelding van naam van de deelnemer(s) en Dagreis 2023.
 
Na ontvangst is uw aanmelding definitief.
 
✂—————————————————————————————————————————-
Aanmeldingsformulier Dagreis KBO 14 september 2023: 
 
Naam……………………………………………………….Tel.nr:……………… 
Adres………………………………………………………….…………………… 
Gaat mee naar de Schrobbelèr in Tilburg op donderdag 14 september  met
………. persoon/personen. De kosten á € 54,00 per persoon zijn overgemaakt.