Lief en Leed

Hieronder staan alle afspraken van onze werkgroep Lief en Leed.
Het is natuurlijk wel noodzakelijk, dat het bestuur op de hoogte gebracht wordt van het lief en leed van onze KBO-leden.
Ook familieleden kunnen ons hierover informeren.

Afspraken:
 Bij 25 of 40 jaar lidmaatschap: bloemen + een oorkonde van KBO-Brabant.
 Bij kennisgeving aan het bestuur van een 25-, 40-, 50– of 60-jarig huwelijk met receptie:
    bezoek op de receptie door het bestuur met couvert.
 Bij kennisgeving aan het bestuur van een 25-, 40-, 50– of 60-jarig huwelijk zonder receptie: bloemen.
 Zonder kennisgeving aan het bestuur van een 25-, 40-, 50– of 60-jarig huwelijk zonder receptie: een felicitatiekaart.
 Bij verjaardag : felicitatiekaart
 Verjaardagen 90, 95 en 100 jaar: bezoek werkgroep met attentie. Boven de 100 jaar, elk jaar een bezoek.
 Bij kennisgeving verblijf ziekenhuis, minimaal 10 dagen: bezoek werkgroep met attentie.
 Bij kennisgeving van langdurige zieken thuis: bezoek werkgroep met attentie en een paas-kerstattentie
 Bij het overlijden van een KBO-lid: condoleancekaart
    Tijdens afscheidsdienst vaandel met wimpel in de kerk en later een H. Mis ter nagedachtenis.
 Bij overlijden van een KBO-lid en crematie: overleg met de familie.
 In overleg met de familie wordt er 3 á 6 weken na het overlijden van een lid door enkele bestuursleden een condoleancebezoekje gebracht
    aan de achterblijvende partner.

De werkgroep bestaat uit:
Marietje Beekman,  Maria Mennen, Marga Huibrechtse, Annie Kuunders, Gerrie van Deursen, Nellie Meulendijks, Gerrie Meulendijks,Ine van Hal

De leden van de werkgroep geven graag gehoor aan uw verzoek.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Maria Mennen of Annie Kuunders
of

Oproep

De werkgroep “Lief en Leed” is op zoek naar vrijwilligers die enkele uurtjes per week met iemand willen gaan wandelen of op bezoek willen gaan bij een eenzame of zieke voor een praatje. Dit kan ook op toerbeurt, wanneer meer mensen zich geroepen voelen en zich aanmelden. Zo doe je op een sociale manier zelf ook nog wat aan je conditie.                                                                                                                                            

Een telefoontje met Maria Mennen  is al voldoende.