Lidmaatschap KBO-Liessel, iets voor U?

De KBO is een belangenbehartiger voor senioren vanaf 50 jaar.
Via KBO-Brabant behartigt zij de belangen van haar doelgroep tot bij de politici in Den Haag.
Samen met  KBO-Gelderland – KBO-Limburg – KBO-Noord Holland  en KBO-Overijssel vormen zij ook Senioren Netwerk Nederland. Dit Netwerk vertegenwoordigd ruim 210.000 leden.

Als u nog geen deel uitmaakt van de bijna 500 leden tellende KBO-Liessel, dan vindt u hieronder diverse goede redenen om dat alsnog te doen.

1.   De KBO is met ruim 120.000 leden een van de grotere bonden van senioren in Nederland
2.   De KBO wordt gehoord door alle politieke partijen
3.   De KBO vecht voor uw gezondheidszorg, uw pensioen, uw veiligheid
4.   De KBO heeft invloed op landelijk, provinciaal, en plaatselijk niveau
5.   De KBO geeft adviezen, informatie en ontspanning
6.   De KBO heeft oog voor levensvragen en zingeving
7.   De KBO is solidair met senioren die het minder goed hebben
8.   De KBO bezorgt maandelijks het gratis ledenblad “Ons” en geeft leuke voordeeltjes weg via de ledenpas
9.   De KBO-Liessel is een vereniging die haar meer dan 470 leden veel te bieden heeft
10. De KBO vraagt een bescheiden contributie van € 26,00 per persoon per jaar!

Bent u al lid, promoot het lidmaatschap van de KBO dan bij familie, vrienden of kennissen.

Elders op deze site vindt u onze wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse activiteiten.
Meer weten? Even een telefoontje naar het secretariaat 

 
U bent van harte welkom bij de grootste belangenbehartigersvereniging voor de ouderen van Liessel.

 

Terug naar startpagina