Alzheimer Café Peelland

 

Het Alzheimer Café Peelland is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals in de Peelregio, in de gemeenten Asten, Deurne en Someren.

 

De bijeenkomsten vinden iedere eerste dinsdag van de maand plaats, met uitzondering van de maand augustus.

De bijeenkomsten zijn in het  ‘Dienstencentrum den Beiaard ‘  Pastoor De Kleijnhof 21  Asten.

 

De toegang en de eerste consumptie zijn gratis. De avond start om 19.30 uur en wordt rond 21.00 uur afgesloten.

 

Het Alzheimer Café is bedoeld voor alle inwoners van de gemeenten Asten, Deurne en Someren die zich betrokken voelen bij dementie.

 

Voor meer informatie kijk op.

 

http://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/alzheimer-cafe-peelland

Terug naar de startpagina

PERSBERICHT –

Herstart Alzheimer Café Peelland: ervaringsverhalen staan centraal

ASTEN – Het Alzheimer Café Peelland opent opnieuw haar deuren na de noodzakelijke Corona-onderbreking. Op dinsdag 6 oktober 2020 staat de eerste bijeenkomst na de herstart in het teken van de ervaringsverhalen van bezoekers.

De Corona-periode raakt iedereen. Voor mensen met dementie en hun naasten kan het ook leiden tot eenzaamheid of zware situaties. Hoe heeft men de afgelopen periode ervaren? Wat hield men op de been en wat heeft men geleerd? In kleine groepen en plenair wordt met elkaar het gesprek aangegaan onder leiding van de gespreksleiders en vrijwilligers van het Alzheimer Café.
In verband met het waarborgen van de coronamaatregelen kan maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen worden en daarom is aanmelden noodzakelijk. Dat kan via  of via telefoonnummer 06 27338017. Ook in verband met corona is er nu geen pauze en is de tijd aangepast: van 19.30 – 20.30; inloop vanaf 19.00 uur. Bij binnenkomst is er een gezondheidscheck.

Tijdens de bijeenkomst worden alle Corona-maatregelen in acht genomen.

Algemene informatie
Het Alzheimer Café Peelland vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats in dienstencentrum de Beiaard. De Beiaard is gelegen aan de Pastoor de Kleijnhof in Asten, een zijstraat van de Lienderweg.

Meer informatie over Alzheimer Café Peelland is beschikbaar via de Facebookpagina (alzheimercafepeelland) en opvraagbaar via de email: alzheimercafepeelland@gmail.com. Het Alzheimer Café Peelland maakt onderdeel uit van een groep Alzheimer Cafés in de regio. Meer informatie over alle Alzheimer Cafés in Zuidoost Brabant is te vinden op de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.

Noot voor de redactie – meer informatie over het Alzheimer Café Peelland via:

Petra Raijmakers
T: 06 – 40953730
E: alzheimercafepeelland@gmail.com
I: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/alzheimer-cafe-peelland
F: alzheimercafepeelland