Alzheimer Café Peelland

Het Alzheimer Café Peelland is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals in de Peelregio, in de gemeenten Asten, Deurne en Someren.

De bijeenkomsten vinden iedere eerste dinsdag van de maand plaats, met uitzondering van de maand augustus.

De bijeenkomsten zijn in het  ‘Dienstencentrum den Beiaard ‘  Pastoor De Kleijnhof 21  Asten.

De toegang en de eerste consumptie zijn gratis. De avond start om 19.30 uur en wordt rond 21.00 uur afgesloten.

Het Alzheimer Café is bedoeld voor alle inwoners van de gemeenten Asten, Deurne en Someren die zich betrokken voelen bij dementie.

Voor meer informatie kijk op.

http://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/alzheimer-cafe-peelland

Terug naar de startpagina

PERSBERICHT –

Herstart Alzheimer Café Peelland: ervaringsverhalen staan centraal

ASTEN – Het Alzheimer Café Peelland opent opnieuw haar deuren na de noodzakelijke Corona-onderbreking. Op dinsdag 6 oktober 2020 staat de eerste bijeenkomst na de herstart in het teken van de ervaringsverhalen van bezoekers.

De Corona-periode raakt iedereen. Voor mensen met dementie en hun naasten kan het ook leiden tot eenzaamheid of zware situaties. Hoe heeft men de afgelopen periode ervaren? Wat hield men op de been en wat heeft men geleerd? In kleine groepen en plenair wordt met elkaar het gesprek aangegaan onder leiding van de gespreksleiders en vrijwilligers van het Alzheimer Café.
In verband met het waarborgen van de coronamaatregelen kan maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen worden en daarom is aanmelden noodzakelijk. Dat kan via  of via telefoonnummer 06 27338017. Ook in verband met corona is er nu geen pauze en is de tijd aangepast: van 19.30 – 20.30; inloop vanaf 19.00 uur. Bij binnenkomst is er een gezondheidscheck.

Tijdens de bijeenkomst worden alle Corona-maatregelen in acht genomen.

Algemene informatie
Het Alzheimer Café Peelland vindt iedere eerste dinsdag van de maand plaats in dienstencentrum de Beiaard. De Beiaard is gelegen aan de Pastoor de Kleijnhof in Asten, een zijstraat van de Lienderweg.

Meer informatie over Alzheimer Café Peelland is beschikbaar via de Facebookpagina (alzheimercafepeelland) en opvraagbaar via de email: alzheimercafepeelland@gmail.com. Het Alzheimer Café Peelland maakt onderdeel uit van een groep Alzheimer Cafés in de regio. Meer informatie over alle Alzheimer Cafés in Zuidoost Brabant is te vinden op de website van Alzheimer Nederland, regio Zuidoost Brabant.

Noot voor de redactie – meer informatie over het Alzheimer Café Peelland via:

Petra Raijmakers
T: 06 – 40953730
E: alzheimercafepeelland@gmail.com
I: https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuidoost-brabant/alzheimer-cafe-peelland
F: alzheimercafepeelland

Aanvullende informatie voor 2021

Extra informatie Alzheimer Café.

Alzheimer Café Peelland, elke eerste dinsdag van de maand.

Op 5 januari kan er in verband met corona geen klein alzheimer café  plaats vinden. We hopen dat het op2 februari wel weer kan. Ook dan moet  zich weer aanmelden op tel.0493-692695/ 0627338017.

Bij meer belangstelling zal een extra klein café gehouden worden op dinsdagmiddag 2 februari en dinsdagavond 9 februari. Voorkeuren kunnen bij aanmelding aangegeven worden.  Dus alleen bij teveel aanmelding op de extra dagdelen.

Programma 2021

In de laatste 2 maanden van 2020 zijn we weer gestart met ons Alzheimercafé, alleen in een afgeslankte vorm. We noemen dit “Klein” Alzheimercafé Peelland. Onze ervaring was dat dit ondanks dat er maar met een beperkt aantal mensen konden deelnemen, hele waardevolle avonden waren. Het werden avonden met een lach en een traan.
Graag willen we in 2021 weer maandelijks een Alzheimercafé organiseren. Of dit al met een grotere groep kan en mag is koffiedik kijken. Daarom hebben we de thema’s nog niet vastgelegd per maand, maar wel al 10 thema’s uitgekozen die we in 2021 aan bod willen laten komen. In ’t Contact, het Peelbelang, Weekblad van Deurne, Siris en op onze facebookpagina zal het thema van de betreffende maand steeds gepubliceerd worden en laten we weten of er een gastspreker aanwezig zal zijn. Ook kunt u hier zien waar u zich aan kunt melden.

Wilt u persoonlijk per mail op de hoogte gebracht worden en onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen (m.u.v. juli en augustus), dan kunt u een mailtje sturen naar alzheimercafepeelland@gmail.com onder vermelding van

uw naam, mailadres en “aanmelden nieuwsbrief”. De data van Alzheimercafé Peelland in 2021 zijn:

5 januari           2 februari         2 maart 6 april              11 mei             

1 juni               7 september      5 oktober          2 november      7 december

De volgende onderwerpen zullen in de loop van 2021 aan bod komen. De volgorde kan nog wisselen.

  • Hoe verder na de diagnose
  • Overgang naar het verpleeghuis
  • Ervarinsverhalen  van mantelzorgers
  • Wat leg ik bij de bank en/of de notaris vast
  • Ik verlies mijn maatje
  • Dementie en bewegen
  • Rouw en verlies
  • Wat maakt het alledaagse leven gemakkelijker
  • Vrijwillig levenseinde
  • Jonge mensen en dementie

Piet Schippers