Belastingaangifte invullen

Onze belastingconsulenten staan elk jaar voor u klaar om u te helpen met het invullen van uw aangifte.

Wilt u met uw aangifte geholpen worden of wilt u informatie, neem dan contact op met Gerard Hendriks tel. 0493-342060 of met een van onze belastingconsulenten. Deze worden verderop op deze pagina genoemd.

Uw privacy wordt natuurlijk gewaarborgd.

U dient zelf voor onderstaande schriftelijke gegevens te zorgen:

a. Het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, de pensioenfondsen en de
    lijfrenteverzekeraars over 2020,

b. De WOZ-beschikking van de gemeente met de peildatum 01-01-2020,

c. De jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2020,

d. De beschikking van de zorg-/ en huurtoeslag,

e. De jaaropgaven van de bank,

f.  Rekeningen van specifieke zorgkosten,

g. Bewijsstukken van gedane giften,

h. Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode.

i.  Laatste aanslagbiljet

Senioren die hun belastingaangifte door een belastinginvuller van de ouderenbonden laten verzorgen, ontvangen eind januari een brief van de Belastingdienst met een machtigingscode. Deze brief moet u goed bewaren en meegeven aan uw belastinginvuller die voor u de aangifte over 2020 doet.

Let op: Deze brief zit om veiligheidsredenen in een neutrale, witte enveloppe zonder afzender.

Terug naar startpagina

Belastinginvuller voor senioren, iets voor u?    

Voor veel senioren is het invullen van de jaarlijkse aangifte een groot probleem.
Daarom hebben de gezamenlijke ouderenbonden een belastingservice in het leven geroepen volgens het principe: voor ouderen door ouderen. Dat hiermee in een behoefte wordt voorzien, blijkt wel. Jaarlijks worden in Noord-Brabant maar liefst 20.000 aangiften van ouderen door zo’n 540 vrijwillige belastinginvullers verzorgd. Het is leuk werk.
U ontmoet mensen. De dienstverlening is zeer concreet en veel mensen wordt in weinig tijd een grote dienst bewezen. Een groot deel van de belastinginvullers doet dit vrijwilligerswerk al meer dan tien jaar.

Om deze dienstverlening op peil te houden, is het belangrijk dat het team op sterkte blijft. Er is daarom steeds plaats voor nieuwe vrijwilligers. Misschien is dit werk ook iets voor u. Als u ervaring heeft met invullen van belastingpapieren, of u bent administratief goed onderlegd, overweeg dan om belastinginvuller te worden. Wij bieden u een interessante tijdsbesteding en een gratis opleiding als belastinginvuller.

Wat zijn de voorwaarden?

  • u heeft ervaring met het invullen van belastingaangiftes en kennis van de Wet Inkomstenbelasting, u heeft kennis van de zorg- en de huurtoeslag of wilt dit leren
  • u bent geïnteresseerd in ontwikkelingen op belastinggebied
  • u heeft ervaring met het werken met computers, bent in het bezit van een e-mailadres, computer en internetaansluiting
  • u bent bereid om, naast enige zelfstudie, de jaarlijkse opleidingsdag voor belastinginvullers te volgen
  • u bent in ieder geval beschikbaar in de aangifteperiode die loopt van februari tot mei.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met kringsecretaris J.A. Manders 0493-317002

                                                                                                                                                jamanders@zonnet.nl

Terug naar startpagina

 

Belastingservice

De belastingservice van het Platform Samenwerkende Seniorenorganisaties Brabant is er voor mensen die:

– minimaal de AOW-leeftijd hebben bereikt

– alleen een AOW-uitkering hebben

– of een AOW-uitkering hebben, aangevuld met een pensioen tot in totaal  € 50.000,00 per jaar voor een echtpaar, of € 35.000,00 per jaar voor alleenstaanden

– een eenvoudige aangifte hebben

Zoals altijd staan er ook nu weer onze vrijwilligers klaar om u te helpen met het invullen van de aangifteformulieren.

Ook kunnen ze helpen bij het aanvragen van zorg- en/of huurtoeslagen.

De belastingconsulenten volgen ieder jaar een cursus bij de Belastingdienst, zodoende blijven zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op belastinggebied.

Zij mogen per huishouden een maximale vergoeding van € 12,00 vragen voor de werkelijk gemaakte kosten. Zorgt u er wel voor dat u alle stukken klaar hebt liggen.

Voor een lijst van adviseurs en werkgroepen klik op onderstaande link.

Adviseurs en Werkgroepen

Hieronder staan de namen, adressen en telefoonnummers van onze Liesselse belastingconsulenten:

Mevr. Mien Bekx                             Pater Aartsplein 32              tel. 341855

Mevr. Mariëtte Corstens               Hazeldonkseweg 3               tel. 342121

Dhr.   Piet Coolen                           Peellandsingel 10  Deurne   tel. 314236

De belastingconsulenten moeten zich houden aan onderstaande algemene richtlijnen, die zijn vastgesteld door de Ouderenorganisaties.

Algemene richtlijnen:

. De belastingservice is bestemd voor alle ouderen, die 65 jaar of ouder zijn en een inkomen hebben, bestaande uit enkel een AOW-uitkering

  met eventueel een aanvullend pensioen.

· Deze eenvoudige aangifte omvat in beginsel elementen uit Box 1, zoals AOW-uitkering, aanvullend pensioen, periodieke uitkeringen,

  eigen huis, specifieke zorgkosten  en giften.

. In voorkomende gevallen mogen gegevens, zoals bank- en  girorekeningen, en gegevens, die onomstotelijk vaststaan uit Box III

  (overzichten van effectenrekeningen) in de aangifte betrokken worden.

  Uitgesloten voor de eenvoudige aangifte zijn de gegevens  bestemd voor Box II.

     ·  De belastinginvuller heeft een signaleringsfunctie voor de zorg- en huurtoeslag.

     .  De belastinginvuller checkt na het invullen van de aangifte of de klant in aanmerking komt voor zorg- en/of huurtoeslag en of de

        voorlopige beschikkingen van het voorgaande jaar zijn ontvangen.

        Als dit niet het geval is, zal de belastinginvuller de klant helpen bij het aanvragen van de toeslag.

    .   Uzelf blijft altijd verantwoordelijk voor uw eigen aangifte, de belastingconsulent levert hulp op basis van door u verstrekte gegevens.

        U wordt hierop gewezen door de “meegeefbrief”, die de belastingconsulent achterlaat.

    ·   U kunt desgewenst een print van de aangifte krijgen of een digitale kopie.

    ·   De belastingservice is op basis van vrijwilligheid. Wel kunnen gemaakte onkosten, zoals reis-, kopieer- en printkosten in rekening worden

        gebracht, mits dit van tevoren aan u is  bekend gemaakt.

   ·    De belastingconsulent heeft de plicht tot geheimhouding en zal informatie enkel en alleen gebruiken voor het daartoe bestemde doel.

   .    De belastingconsulent kan zich  legitimeren met een pas, die wordt uitgereikt na deelname aan de belastingcursus.

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met  Gerard Hendriks 0493-342060  of  Jan Manders   
0493-317002
                                                                                                                                                   jamanders@zonnet.nl

 


Terug naar de startpagina