Hulp bij het invullen van belastingaangifte (HUBA) 

  

Zoals ieder jaar staan er weer diverse vrijwilligers klaar om u behulpzaam te zijn bij het invullen van uw belastingformulieren.   

De belastingconsulenten volgen ieder jaar verplicht een cursus bij de KBO-belastingondersteuning. Zodoende blijven zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op belastinggebied.   

Onderstaand vindt u de namen van onze belastingconsulenten:  

  

Mien Bekx – v.d. Wallen    

Mariëtte Corstens               
Piet Coolen                           

 

De belastingconsulenten moeten zich houden aan algemene richtlijnen, die zijn vastgesteld door de Ouderenorganisaties.  

 

Algemene richtlijnen 

 De belastingservice is bestemd voor alle ouderen, die 65 jaar of ouder zijn en een inkomen hebben, bestaande uit enkel een AOW-uitkering met een evt. aanvullend pensioen. 

 Deze eenvoudige aangifte omvat in beginsel elementen uit Box 1, zoals AOW-uitkering, aanvullend pensioen, periodieke uitkeringen, eigen huis, specifieke zorgkosten en giften.  

 In voorkomende gevallen mogen gegevens zoals bank- en girorekeningen en gegevens, die onomstotelijk vaststaan uit Box III (overzichten van effectenrekeningen) in de aangifte betrokken worden. Uitgesloten voor de eenvoudige aangifte zijn de gegevens bestemd voor Box II. 

       Signaleringsfunctie voor zorg- en huurtoeslag. 

De Belastinginvuller checkt na het invullen van de aangifte of de klant in aanmerking komt voor zorg- en/of huurtoeslag en of de voorlopige beschikkingen van het voorgaande jaar zijn ontvangen. Als dit niet het geval is, zal de belastinginvuller de klant helpen bij het aanvragen van de toeslag.  

  Uzelf blijft altijd verantwoordelijk voor uw eigen aangifte, de  belastingconsulent levert hulp op basis van door u verstrekte gegevens. U wordt hierop gewezen door de “meegeefbrief”, die de belastingconsulent achterlaat. 

  U kunt desgewenst een print van de aangifte krijgen of een  digitale kopie. 

  De belastingservice is op basis van vrijwilligheid. Er wordt een bijdrage gevraagd van 12 euro per aangifte. Dit voor onkosten als printen e.d.   

  De belastingconsulent heeft de plicht tot geheimhouding en  zal deze informatie enkel en alleen gebruiken voor het daar toe bestemde doel. 

  

  De belastingconsulent kan zich legitimeren met een pas, die werd uitgereikt na deelname aan de belastingcursus. 

 

 

Wanneer u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met  Joke van der Tol 


Terug naar de startpagina

Belastingaangifte invullen

Uw privacy wordt natuurlijk gewaarborgd.

U dient zelf voor onderstaande schriftelijke gegevens te zorgen:

a. Het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, de pensioenfondsen en de    lijfrenteverzekeraars over 2023

b. De WOZ-beschikking van de gemeente met de peildatum 01-01-2023,

c. De jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2023,

d. De beschikking van de zorg-/ en huurtoeslag,

e. De jaaropgaven van de bank,

f.  Rekeningen van specifieke zorgkosten,

g. Bewijsstukken van gedane giften,

h. Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode.

i.  Laatste aanslagbiljet

Senioren die hun belastingaangifte door een belastinginvuller van de ouderenbonden laten verzorgen, ontvangen eind januari een brief van de Belastingdienst met een machtigingscode. Deze brief moet u goed bewaren en meegeven aan uw belastinginvuller die voor u de aangifte over 2023 doet.

Let op: Deze brief zit om veiligheidsredenen in een neutrale, witte enveloppe zonder afzender.

Terug naar startpagina

Belastinginvuller voor senioren, iets voor u?    

Voor veel senioren is het invullen van de jaarlijkse aangifte een groot probleem.
Daarom hebben de gezamenlijke ouderenbonden een belastingservice in het leven geroepen volgens het principe: voor ouderen door ouderen. Dat hiermee in een behoefte wordt voorzien, blijkt wel. Jaarlijks worden in Noord-Brabant maar liefst 20.000 aangiften van ouderen door zo’n 540 vrijwillige belastinginvullers verzorgd. Het is leuk werk.
U ontmoet mensen. De dienstverlening is zeer concreet en veel mensen wordt in weinig tijd een grote dienst bewezen. Een groot deel van de belastinginvullers doet dit vrijwilligerswerk al meer dan tien jaar.

Om deze dienstverlening op peil te houden, is het belangrijk dat het team op sterkte blijft. Er is daarom steeds plaats voor nieuwe vrijwilligers. Misschien is dit werk ook iets voor u. Als u ervaring heeft met invullen van belastingpapieren, of u bent administratief goed onderlegd, overweeg dan om belastinginvuller te worden. Wij bieden u een interessante tijdsbesteding en een gratis opleiding als belastinginvuller.

Wat zijn de voorwaarden?

  • u heeft ervaring met het invullen van belastingaangiftes en kennis van de Wet Inkomstenbelasting, u heeft kennis van de zorg- en de huurtoeslag of wilt dit leren
  • u bent geïnteresseerd in ontwikkelingen op belastinggebied
  • u heeft ervaring met het werken met computers, bent in het bezit van een e-mailadres, computer en internetaansluiting
  • u bent bereid om, naast enige zelfstudie, de jaarlijkse opleidingsdag voor belastinginvullers te volgen
  • u bent in ieder geval beschikbaar in de aangifteperiode die loopt van februari tot mei.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met kringsecretaris Ton Wouters

tonwouters@hotmail.com

                                                                                                                                                

Terug naar startpagina