Rikconcours

Tot nader bericht geen rikken vw Corona

Voor de leden van KBO-Liessel wordt in het najaar/winter een rikconcours georganiseerd. We zijn gestart op woensdag 4 september 2019.

Er wordt van september t/m april iedere week gespeeld. Het inschrijfgeld is € 2.00. Er zijn enkele leuke prijzen te winnen.

Het rikconcours wordt gespeeld op  woensdagavond om 19.30 in de Kastanje. Aanmelden vanaf 19.00 uur. 

De winnaars van december 2019 waren  Harrie van Vlerken, Jan Mennen en Piet van Duijnhoven

De algehele winnaar van het rikconcours 2018/2019 was Marcel van den Heuvel.
De 2-de plaats was voor Harrie van Vlerken,  Piet van Duijnhoven eindigde als 3-de.

Veel kaartplezier!

 

Voor meer informatie 

Marga  Huibrechtse 

r.huybrechtse@chello.nl

06-53935358