Liessel poort van De Peel

Liessel is een van de 9 kerkdorpen in de Gemeente Deurne en heeft ruim 3200 inwoners. Liessel ligt aan de rand van de Peel.

Welkom op de website van KBO- afdeling Liessel

De KBO-afdeling Liessel is opgericht op 5 november 1956 en is in Liessel de grootste vereniging. Het ledenaantal bedraagt momenteel ruim 500.

Via deze website wil het KBO-bestuur iedereen goed op de hoogte houden van alle actuele gebeurtenissen en activiteiten.

Wilt u graag een bericht plaatsen of wilt u reageren op de inhoud van deze website, neem dan contact op met de webmasters: Toon van Duijnhoven, tel. 0493-341559 of Joke van der Tol, tel. 06 24801969. 

Uw reacties zijn natuurlijk van harte welkom. Deze kunt u ook sturen naar kboliessel@gmail.com

Alle aktiviteiten worden vanaf 5 sept weer opgestart

Collectieve ziektekostenverzekering.

Als je zit te dubben om over te stappen naar een andere ziektekostenverzekering kijk dan eens naar de aanbieding van VGZ.

Die heeft een leuke aanbieding voor leden van KBO-Brabant. Dus ook voor afdeling Liessel.

Klik HIER voor meer informatie VGZ

Nog geen lid. Meld je aan als lid en profiteer meteen komend jaar van je voordeel.

Klik HIER om je aan te melden als lid van KBO-Liessel

Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag

Het kabinet heeft besloten dat huishoudens met een minimum inkomen een eenmalige toeslag van          € 800,00 kunnen aanvragen ter compensatie van de stijgende energiekosten.
Peelgemeenten voert deze regeling uit voor de vijf gemeenten in de Peelregio; Asten, Deurne,
GemertBakel, Laarbeek en Someren.

U kunt energietoeslag aanvragen als u op 1 maart 2022:
– 21 jaar of ouder bent;
– in de gemeente Deurne woont;
– een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft en
– een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.
Gezinssituatie 21 jaar tot AOW-leeftijd.
Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.244,54   € 1.382,89
Alleenstaande ouder € 1.600,13    € 1.685,24
Samenwonend/getrouwd € 1.777,92 (gez. inkomen)      € 1.872,49 (gez. inkomen)
Voor meer informatie en het aanvraagformulier kunt u op onderstaande link klikken.
aanvraagformulier-energietoeslag-deurne.pdf
Als u hulp nodig heeft met het aanvragen en u heeft geen familie of vrienden die u daarbij kunnen helpen dan zijn onze belastinghulpen daartoe bereid.
U kunt dan bellen met Mariëtte Corstens 06 29389483.

 Waarschuwing Fishingmail energietoeslag

Er is een fishingmail in omloop uit naam van ‘MIJN OVERHEID’  met een link erin om je te verleiden in te gaan op een aanvraag voor energietoeslag.

DOE DAT NIET. De mail is nep.

MijnOverheid zet NOOIT een link in de mail.

Hieronder een link met verwijzing naar een artikel van ‘KASSA’ (consumenten programma van de VARA.)

Artikel Kassa

 

.

LEDENVOORDEEL

Bij KBO-Brabant is veel voordeel te halen op verschillend punten.
b.v Collectieve  afname van energie en Collectieve ziektekostenverzekering. Ook collective schadeverzekering van Centraal Beheer.

Klik op volgende link voor al het voordeel dat u wordt aangeboden.

onsledenvoordeel.nl

ONS ACTUEEL

Om de actueel te bekijken klik op onderstaande link Ons Actueel augustus 2022, week 34 Voo ...

Kalender

september 2022
Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
Jaar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
MADIWODOVRIJZAZO
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
13:30 - 16:30 Soosmiddag + Seniorweb
21
19:00 Rikconcours
22
13:00 Fietsen13:30 Schilderen
23
24
25
26
27
13:30 - 16:30 Soosmiddag + Seniorweb
28
17:00 - 18:30 Lijsselse Toffel groep 319:00 Rikconcours
29
13:30 Schilderen
30
1
2

Uitgelicht

Geen uitgelichte activiteiten

Dag van de ouderen 7 oktober

De Gouden Helm Helenaveen en Zangduo Ari-ja, organiseren een muzikale middag voor ouderen uit de hele regio.
Dus ook uit uw kerkdorp / parochie.
Dit op de dag van de ouderen 7 okt. 2022.
De entree is gratis. Reserveren is wel noodzakelijk

Druk bezocht Alzheimer Café Peelland 6 september

 
 
Levendige Dagbestedingsmarkt
 
Het was een experiment voor de werkgroep Alzheimer Café Peelland (ACP), afwijken van de
traditionele, landelijke opzet. Geïnspireerd door het thema van Wereld Alzheimerdag op 21
september – Samen op Pad – werd besloten de samenwerking te zoeken met de aanbieders van
dagbestedingsopvang voor mensen met dementie en met hen een dagbestedingsmarkt te
organiseren. Die samenwerking kwam er en dat leidde tot de bedoelde markt op 6 september in
De Beiaard in Asten.
 
In gesprek
Direct voorafgaand aan de markt was er een bijeenkomst in de grote zaal van De Beiaard. Buiten de
twintig mensen van de dagbestedingslocaties en de ruim tien vrijwilligers van ACP volgden zo’n vijftig
gasten het gesprek tussen gespreksleider Jac Huijsmans en gastspreker Marion Staals-Vermeulen,
casemanager dementie bij Savant. Aan de orde kwamen zaken als “Hoe kan men zich op
dagbesteding oriënteren?” (Via internet, verhalen van anderen en na diagnosestelling dementie via
de casemanager); “Wat is dagbesteding of dagopvang” (Overdag samenkomen met anderen om
dingen te doen die je leuk vindt) en wat is het nut?” (Voor de persoon met dementie: Je bent er even
uit, bent actief, doet dingen die kwaliteit van leven geven en die het dementieproces vertragen. Voor
de mantelzorger: het geeft lucht, je wordt ontlast.)
Andere gespreksthema’s: Wanneer kom je in aanmerking? (Na diagnosestelling), hoe zit het met de
financiering? (Via WMO of Wet Langdurige Zorg), hoe is het vervoer geregeld (meestal door de
aanbieder), zijn er voorliggende voorzieningen ofwel activiteiten waaraan je kunt deelnemen vóór de
diagnose is gesteld? (O.a. activiteiten in dorpshuizen of van seniorenverenigingen. ONIS en LEV
kunnen je daarover informeren.) De casemanager kan uitvoerige informatie over al deze zaken geven
en daarin begeleiden.
 
De aanbieders van dagbesteding.
Het gesprek tussen Jac Huijsmans en Marion Staals werd afgewisseld met het voorstellen van
aanbieders van dagbestedingen. Die zijn er volop in de regio Deurne – Asten – Someren. Vrijwel alle
aanbieders, tien in totaal, waren aanwezig en ze kregen anderhalve minuut de tijd om zich kort in
woord en /of beeld voor te stellen aan de aanwezigen. Dat gebeurde gevarieerd en ter zake doend.
Zo werd duidelijk dat elke locatie hetzelfde wil (een fijne tijd voor de gasten), dat elke aanbieder
gevarieerde activiteiten heeft, toegespitst op de persoon, maar ook dat elke aanbieder andere
accenten legt en andere mogelijkheden biedt. Het is dus de moeite waard je te oriënteren.
Na een uur werd dit deel van de bijeenkomst afgesloten en was er tijd voor koffie. Met een boekje
met een overzicht van aanbieders konden de bezoekers naar de Spiegelzaal, waar de tien aanbieders
een stand hadden opgesteld. Die waren aantrekkelijk ingericht en overal stonden enkele personen
om vragen te beantwoorden en met de bezoekers in gesprek te gaan. Ook werd foldermateriaal
uitgereikt en hier en daar zelfs een lekkernijtje. Het werd een levendige markt waarin tal van vragen
gesteld en beantwoord werden en waarin de bezoekers een nog duidelijker beeld kregen van het
aanbod op dit gebied.
 
Open dag
Deze speciale Alzheimer Café-bijeenkomst krijgt nog een vervolg. De aanwezigen kregen een
aanmeldingsformulier om zich in te schrijven voor een open dag/open dagen op de
dagbestedingslocaties op Wereld Alzheimer Dag 21 september of op 24 september. Hoe dat verlopen
is kunnen we op dit moment nog niet melden. (Deelname is alleen mogelijk na aanmelding via ACP)
 
Volgend ACP 4 oktober
Zoals gemeld: het was een experiment. Volgende keer, op dinsdag 4 oktober, is het weer een
“gewoon” Alzheimer Café, aanvang 19.30 uur in De Beiaard; inloop vanaf 19.00 uur. Thema: In
gesprek over rouw en verlies. Het experiment heeft geleerd dat de verstandhouding tussen de
aanbieders van dagbesteding goed is en dat samenwerking met anderen voor de werkgroep ACP
nieuwe mogelijkheden biedt.
Voor de volledigheid vermelden we nog de deelnemers aan de dagbestedingsmarkt:
– Zorgboerderij Op de Mózik, Neerkant
– Zorgtuin D’n Hof, Liessel
– Dagbesteding de Zorgboog, diverse locaties
– Zorgboerderij Onder Ons, Someren
– Zorgboerderij Keigezellig, Someren
– Zorgboerderij Wouterbergen, Someren-Heide
– Dagbesteding Amaliazorg, Asten
– Zorgboerderij Veluwse Hoeve, Asten-Heusden
– Savantzorg, De Lisse, Asten
– Het Levensatelier, Asten

 

 

Thema: Verhuizing naar verpleeghuis

De belangstelling voor het Alzheimer Café van 7 juni was erg groot, waarschijnlijk vanwege het onderwerp. Veel mensen met dementie krijgen er na verloop van tijd mee te maken en dus is het een thema dat zowel voor hen als voor hun mantelzorgers van belang is.

Meer dan zeventig gasten en vrijwilligers, afkomstig uit Deurne, Asten en Someren waren naar de Beiaard gekomen om over dit onderwerp geïnformeerd te worden.

Casemanager: spin in het web.
Gespreksleider Jac Huijsmans ging in gesprek met Vivian de Vree (casemanager dementie bij de Zorgboog) en Marieke van der Hoff (werkzaam op het transferbureau van de Zorgboog). Zij gaven aan hoe het verloop van de ondersteuning doorgaans verloopt. De rol van de casemanager is daarbij erg belangrijk. Hij/zij is de spin in het web en weet de weg in de wereld van beschikbare hulp, instanties en financieringsregels.
Zodra dementie is vastgesteld kan een casemanager ingeschakeld worden om een zorgplan op te stellen. Het belang van de persoon met dementie en de mantelzorger staat centraal en de zorg is erop gericht de persoon zo lang mogelijk thuis in de vertrouwde omgeving te laten wonen. Zeker in het begin van het ziekteproces moet de cliënt zo veel mogelijk zijn gewone ritme vasthouden, actief blijven en doorgaan met de leuke dingen die hij/zij voorheen deed. Daarnaast of daarna zijn er nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld bij seniorenverenigingen, in de wijk en op dagbestedingslocaties.
In de (doorgaans) driemaandelijkse contacten van casemanager met cliënt en mantelzorger worden de mogelijkheden besproken, de moeilijkheden vastgesteld en kan het zorgplan worden aangepast.
Ook wordt naar de toekomst gekeken, want duidelijk is dat dementie een progressieve aandoening is, dat wil zeggen ernstiger wordt. De kans is groot dat er een moment komt dat het voor de cliënt en voor de mantelzorger niet meer te doen is om de persoon met dementie thuis te verzorgen. Dat moet tijdig besproken worden zodat in een vroeg stadium de mogelijkheden en wensen besproken
en afgewogen worden.

Indicatie
Voor verhuizing naar een verpleeghuis – wat vriendelijker klinkt dan “opname in een verpleeghuis”- is een indicatie nodig. Zonder indicatie is plaatsing op een wachtlijst niet mogelijk. Tegelijk met de indicatie kan een voorkeur voor een instelling gegeven worden. Daar wordt, als het zo ver is dat verhuizing nodig is, als het kan rekening mee gehouden. Maar wachtlijsten en de soms toch onverwacht snelle noodzaak tot verhuizing zijn er oorzaak van dat niet altijd direct plaats is in de voorkeurslocatie. Dat neemt niet weg dat de wens van de persoon met dementie en de mantelzorger
uitgangspunt is bij de besluitvorming.

Wet- en regelgeving
Zowel in het gesprek tussen de gespreksleider en de dames als in het vragenrondje na de pauze kwamen termen voor die niet voor iedereen gesneden koek zijn. Gesteld werd dat mede daarom de rol van de casemanager zo belangrijk is, want hij weet in die wirwar wel de weg. WMO, ZVW, WLZ, Wet zorg en dwang, Indicatie 5, levenstestament….. allemaal termen en onderwerpen waar een Alzheimer Café-bijeenkomst mee te vullen zou zijn. Ook met de aangestipte onderwerpen “Het logeerhuis” en “Het beheren van je persoonsgebonden budget” zou een avond gevuld kunnen  worden.
Gezellig.
Bij de bijeenkomsten van het ACP is het geven van informatie een belangrijk doel, maar daarnaast is er ook ruimte voor informeel contact, met name bij de inloop en in de pauze. Dit en de achtergrondmuziek, ditmaal van Jan van Geffen uit Deurne, geven de avond ook een sfeer van een avondje uit, een avondje dat afgesloten wordt met het bedanken van de sprekers, het uitreiken van bloemen en het luisteren naar en meezingen met het altijd weer mooie lied van Pro et Contra: Schuil maar bij mij.

         

ROOKMELDERS IN WONINGEN PER 1 JULI 2022 VERPLICHT.

 

Een rookmelder mag in geen enkel huis ontbreken en is bovendien verplicht vanaf 1 juli 2022 op elke verdieping. In ieder huis kan brand ontstaan. Als dat onverhoopt gebeurt, is het zaak om zo snel mogelijk actie te kunnen ondernemen. Een rookmelder zorgt daarvoor. Als de rookmelder rook detecteert geeft hij een luid alarmsignaal af van 85 decibel. Ter illustratie: 85 decibel is het beginniveau waarvoor artsen oordopjes adviseren. Een niet te negeren geluidsniveau dus.

 

Als u in een huurwoning woont, neem dan contact op met uw verhuurder, die zal zorgdragen dat de woning voldoet aan de wettelijke eisen.

 

Heeft u een eigen woning dan kunt u eenvoudig goede rookmelders bestellen via Ons Ledenvoordeel van KBO Brabant.

Dit zijn rookmelders met batterijen met een levensduur van 10 jaar, eenvoudig zelf te monteren met magneet en met 10 jaar garantie.

Ze kosten ongeveer € 20,- per stuk + verzendkosten (€ 3,95 per keer)

Advies:

 • Plaats op elke verdieping een rookmelder in de gang, trapportaal en/of overloop (deze maatregel is verplicht).
 • Plaats in elke slaapkamer (als deze kamer in gebruik is) een rookmelder (aanvullend advies)
 • Plaats in de woonkamer en/of keuken en in de garage/berging een rookmelder of hittemelder (thermische melder) (aanvullend advies)
 • Let op voor in de keuken zijn er speciale melders, de zogenaamde hittemelder (thermische melders) (aanvullend advies).
 • Lees voor montage de installatie voorschriften door.

 

Koolmonoxide melder

Een CO-melder in je woning is niet verplicht. Wel is het heel sterk aan te raden, omdat een CO-melder het enige middel is dat je kan waarschuwen bij een te hoge concentratie koolmonoxide in je woning. Koolmonoxide proef, ruik en zie je namelijk niet.

Plaats deze in de nabijheid van je CV-ketel en/of geijser.

Lees goed de installatie voorschriften door.

Goede koolmonoxide melders zijn eenvoudig te koop in de bouwmarkten of via internet.

 

Indien u toch nog vragen heeft of nog een aanvullend advies wil, stuur dan een e-mail naar deurne@mijnhuispast.nl met daarin uw vraag en uw contactgegevens.

Onze woonadviseurs nemen dan contact met u op. Kijk ook eens op de website van MijnHuisPast Deurne

 

deurne@mijnhuispast.nl

MijnHuisPast

 

 


                                                                  ANWB AUTOMAATJE DEURNE

ANWB AutoMaatje Deurne is weer opgestart na de corona lockdown

Natuurlijk met de nodige regels 

Ook in Deurne zitten veel mensen met een mobiliteitsprobleem noodgedwongen achter de geraniums. Dit kan leiden tot vereenzaming. Er is weinig echt geschikt vervoersaanbod voor minder mobiele ouderen of voor anderen met een beperking. Hierdoor komen velen van hen nauwelijks uit hun huis en raken in een isolement.

ANWB AutoMaatje biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Bij alle aangemelde vrijwilligers en minder mobiele inwoners gaan we op huisbezoek. Voor automaatje zijn wij op zoek naar verschillende vrijwilligers.

                                                    Wij zoeken:

         Chauffeurs. Als vrijwilliger vervoert u met uw eigen auto tegen een kleine kilometervergoeding minder mobiele plaatsgenoten.
          Telefonisten. Elke doordeweekse ochtend van 9 tot 12 bellen mensen die graag gebruik willen maken van een automaatje. Je neemt de telefoontjes aan, maakt een praatje en noteert de gegevens.
          Intakers en planners. Huisbezoeken afleggen bij nieuwe vrijwilligers en hulpvragers. M.b.v. een computerprogramma en een telefoontje  met een chauffeur plan je een rit in.

Als u interesse hebt en wat tijd over hebt, kunt u contact opnemen met:

ANWB Automaatje Deurne
Telefoon: 0493-441405
Email: Automaatjedeurne@levgroep.nl

 


In memoriam                  

Overleden leden in augustus en september

Cisca van der Velden-Lammers

Pieter van Otterdijk

 

 

 

 

 

 

Belangrijke websites

www.kbo-brabant.nl

www.kbo-kringdeurne.nl

www.uniekbo.nl

www.hermes.nl

www.ikwoonleefzorg.nl

 

 

Meer belangrijke websites

‘DE PENSIOENEN KUNNEN MAKKELIJK OMHOOG’

Vier experts over pensioenen

Ons stelsel van pensioenen gaat op de schop als het aan het kabinet ligt. Daarbij wordt 1.700 miljard euro in één keer herverdeeld en wordt er beslist over de inkomenszekerheid van miljoenen huidige en toekomstige gepensioneerden. Tot nu toe wordt deze enorme ingreep in ons pensioenstelsel hoofdzakelijk afgedaan als een financieel-technische exercitie, maar dat is het niet, vindt de Stichting Sociale Christendemocratie.

Pensioenen: er is veel over te doen. Begin november 2021 vond in Theater Orpheus in Apeldoorn de startbijeenkomst plaats van een reeks activiteiten over het nieuwe pensioenstelsel. Die was georganiseerd door de Stichting Sociale Christendemocratie: een onafhankelijke organisatie die niet, zoals de naam doet vermoeden, gelieerd is aan het CDA.

Thom Broersen is inhoudelijk betrokken bij de pensioenactiviteiten van de stichting. Hij vertelt: ‘Het afwegen van voor- en nadelen van het nieuwe stelsel is een politieke keuze. Die hangt sterk samen met de manier waarop je naar de samenleving kijkt. En met de plaats die je daarbij inruimt voor bijvoorbeeld solidariteit tussen generaties, voor individuele verantwoordelijkheid en autonomie. We hadden gehoopt dat ook een vertegenwoordiger van een van de architecten van het nieuwe pensioenakkoord aanwezig had kunnen zijn, bijvoorbeeld van DNB, FNV of CNV. Die had dan kunnen uitleggen waarom het een goed akkoord is. Dat is helaas niet gelukt, maar ze hebben toegezegd dat op een ander moment te doen.’ De kick-off werd bezocht door zo’n zestig belangstellenden. Vier zeer kritische topsprekers gaven hun visie op het pensioenakkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers. 

 

Prof. dr. Eduard Bomhoff over pensioenen

Bomhoff is hoogleraar economie aan de Monash University in Kuala Lumpur. Bomhoff was minister van Volksgezondheid en vicepremier in het kabinet Balkenende I en jarenlang columnist van NRC Handelsblad.

 

‘Sinds 2006 is De Nederlandsche Bank met twee dingen bezig: de pensioenfondsen bang maken dat ze minder moeten beleggen in aandelen en uitventen dat een meer individueel stelsel misschien financieel iets minder aantrekkelijk is, maar wel veiliger. Dat is volstrekt fout. Een individueel stelsel leidt op de lange duur namelijk tot aanzienlijk lagere pensioenen. Het zou zelfs tot pensioenen kunnen leiden die maar een derde zijn van wat mensen nu ontvangen. Dat komt doordat een pensioen in het nieuwe stelsel een soort annuïteit wordt. Iedereen krijgt een zakje met geld en pensioenfondsen beloven een uitkering die ze altijd kunnen waarmaken. Dat leidt ertoe dat ze gaan beleggen in vastrentende waarden als staatsschuld, want dat is veilig. Maar op termijn levert dat veel minder op dan beleggingen in aandelen of gebouwen.

Die bangmakerij voor beleggen in aandelen en het hartstochtelijke pleidooi voor een individueel stelsel komen voort uit een juridische visie op risicobeheersing bij De Nederlandsche Bank. Zo van: als het stelsel individueel is en iedereen een zakje geld meekrijgt, dan kan de uitkering mee- of tegenvallen, maar het ligt dan in elk geval niet meer aan ons. Van mensen die dicht bij het vuur zitten, hoor ik dat de juristen bij De Nederlandsche Bank niet eens met de economen in eigen huis praten. Het probleem met De Nederlandsche Bank is haar arrogante houding: ze negeren daar alle opmerkingen van deskundigen. Twee keer is er een petitie geweest tegen invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Die zijn ondertekend door veel mensen uit de pensioenwereld en de wetenschap, maar er is nooit op gereageerd.’ 

 

Prof. dr. Bernard van Praag over pensioenen

Van Praag is emeritus hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam.

 

‘Ik vind het vreemd dat we in Nederland doen alsof de pensioenfondsen er zo vreselijk slecht bij staan, terwijl ze bulken van het geld. Sinds 2008 zijn de pensioenuitkeringen niet geïndexeerd, waardoor de pensioenen inmiddels zo’n 25 procent zijn achtergebleven bij de inflatie in die jaren. Die indexaties hadden gemakkelijk verleend kunnen worden. Bovendien hadden de premies voor werkenden verlaagd kunnen worden en de pensioenen verhoogd. Daar was en is meer dan genoeg ruimte voor.

Nu zou men in elk geval de koopkracht van alle pensioengerechtigden moeten herstellen, vind ik, door in één klap de pensioenen met zo’n 25 procent te verhogen en ze vervolgens jaarlijks weer netjes te indexeren. Maar het is moeilijk om het tij te keren; dat kan alleen de politiek doen.

Zowel De Nederlandsche Bank als politici reageren tot op heden niet op de kritiek op het pensioenbeleid. Er zijn trouwens niet zoveel critici tegen het beleid. Wetenschappers worden door de Staat en De Nederlandsche Bank gesubsidieerd om hier onderzoek naar te doen, dus die hebben weinig aanvechting om kritiek uit te oefenen. Ook van de pensioenfondsen zelf hoef je geen kritiek te verwachten. De Nederlandsche Bank benoemt en herbenoemt de bestuurders van de pensioenfondsen namelijk. Dus als een bestuur zich tegen De Nederlandsche Bank keert, kan het zijn dat bestuursleden niet worden herbenoemd. Daarom pleit ik ook voor een onafhankelijke commissie van internationale deskundigen, die haar mening geeft over ons pensioenstelsel. Nu keurt de slager zijn eigen vlees.’

 

Drs. Martin van Rooijen over pensioenen

Van Rooijen is fractievoorzitter Eerste Kamer en politiek leider van 50PLUS. Hij was staatssecretaris voor fiscale zaken in het kabinet Den Uyl.

 

‘Het ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau beweren dat het huidige pensioenstelsel onhoudbaar is. Dat is geklets. Wat onhoudbaar is, is de rekenrente. Decennialang hadden we een vaste rekenrente van 4 procent. Dat werkte prima. Pensioenfondsen maakten grote winsten. Maar door de beurscrisis in het begin van deze eeuw, kelderde de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Het leek erop dat fondsen moesten gaan korten op de pensioenen. De vaste rekenrente van 4 procent voor de verplichtingen is toen losgelaten en vervangen door de marktrente. Die was toen 5 procent. Daardoor schoot het dekkingspercentage omhoog en hoefden de pensioenen niet gekort te worden.

Waar niemand toen bij stilstond, is dat de marktrente ook naar 0 procent en -0,5 procent kan gaan, zoals nu. Dat is de oorzaak van de ellende. Door die lage marktrente stegen de verplichtingen op de balans van de pensioenfondsen enorm. Nu wordt er gerekend met het idee dat de marktrente de komende zestig jaar 0 procent blijft. Absurd. Voor de berekening van de premies – de inkomstenkant van de balans – wordt trouwens wel met een andere rente gerekend, namelijk met het verwachte rendement. Doordat de verplichtingen veel te hoog worden berekend, dekken de inkomsten uit premies daarvan slechts zo’n 60 procent. Krankzinnig, dat meten met twee maten.

Vijf jaar geleden al – toen ik nog in de Tweede Kamer zat – heb ik een initiatiefwetsontwerp ingediend om de rekenrente tijdelijk op 2 procent te zetten. Als dat was gebeurd, hadden pensioenopbouw en -uitkeringen de afgelopen jaren gewoon geïndexeerd kunnen worden.

Mijn oude idee van verhoging van de rekenrente tot 2 procent wordt volgend jaar opnieuw in de Tweede Kamer behandeld. Oud-Kamerlid Van Brenk van 50PLUS heeft daar een tijdje terug een initiatiefwetsvoorstel voor ingediend. Dat is na haar vertrek overgenomen door Bart van Kent van de SP. Als dat voorstel wordt aangenomen, kunnen ook de pensioenpremies flink naar beneden. Dat zou voor zowel werknemers als werkgevers geweldig zijn. Daarom snap ik ook niet dat de vakbonden en werkgevers akkoord zijn gegaan met dit pensioenakkoord. Ze zitten op de een of andere manier klem en glijden samen het pensioenravijn in.’

 

Drs. Rob de Brouwer over pensioenen

De Brouwer was directeur Economische Zaken bij de Provincie Noord-Brabant. Daarna vervulde hij diverse directiefuncties bij Hoogovens en was hij voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP). 

 

‘De manier waarop we in Nederland bezig zijn met ons pensioenstelsel vind ik behoorlijk vruchteloos. Kort gezegd komt het erop neer dat de pensioenen al een jaar of twaalf niet zijn geïndexeerd door zeer discutabele regels die De Nederlandsche Bank hanteert. Vergeleken met 2008 is de koopkracht van het aanvullend pensioen zo’n 25 procent gedaald. Dit terwijl de pensioenfondsen zwemmen in het geld, maar dat door ondeugdelijke regels van De Nederlandsche Bank niet mogen uitgeven.

Een goed alternatief voor het huidige pensioenstelsel – en veel beter dan het pensioenakkoord dat er nu ligt – zou een model zijn dat gebaseerd is op de kasstroom. Bedrijven gaan immers niet failliet aan een slechte balans, maar doordat er minder geld binnenkomt dan eruit gaat. Het kasstroommodel geeft het beste inzicht in de gezondheid van een pensioenfonds en of het in staat is om jaarlijks de pensioenen te indexeren.

Samen met een aantal andere economen heb ik dat model uitgewerkt. Uitgaande van een aantal voorzichtige veronderstellingen, zoals een gemiddeld inflatiepercentage van 1,9 procent en een rendement van 3 procent, zorgt dat kasstroommodel ervoor dat we de pensioenen meteen kunnen gaan indexeren. Daarnaast zorgt het ervoor dat we alle pensioenen meteen met 25 procent kunnen verhogen, zodat de achterstand ten opzichte van 2008 volledig is gecompenseerd. De pensioenpremie voor werkenden kan vervolgens omlaag naar 15 procent; nu is die 35 tot 37 procent. Als we dit idee zouden omarmen, komt er verschrikkelijk veel geld vrij voor de economie. De overheid zou de komende vier jaar jaarlijks 12 miljard meer aan inkomsten hebben.’

Via de nieuwsbrief van de Stichting Sociale Christendemocratie blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen. Inschrijven hiervoor kan hier.

Wilt u het werk van de stichting steunen met een kleine bijdrage? Kijk dan hier.

 

Peter van Noppen

januari 2022

 

LAAT GEEN GELD LIGGEN!

Belasting en toeslagen

Belasting en toeslagen… lang niet iedereen vindt het leuk om zich daar écht in te verdiepen. Toch is dat jammer, want daardoor laten sommige mensen geld liggen.

De Belastingdienst stuurde onlangs naar 536.000 mensen een brief waarin ze worden opgeroepen aangifte inkomstenbelasting te doen. Waarschijnlijk kunnen de geadresseerden – mensen die in het voorjaar géén uitnodiging hebben ontvangen aangifte te doen – geld terugkrijgen als ze dat tóch doen. Een andere manier waarop mensen wel eens geld ‘laten liggen’ is als ze niet precies weten in welke gevallen een toeslag kan worden aangevraagd.

Contact met belastinginvuller

Als u twijfelt of u geld laat liggen, dan kunt u contact opnemen met een van de vrijwillige belastinginvullers van uw lokale KBO-Afdeling. Zij helpen u met uw aangifte inkomstenbelasting, zodat u krijgt waar u recht op hebt. Ook kunt u bij hen terecht voor hulp bij het aanvragen van uw zorg- of huurtoeslag. Maar er zijn nog meer situaties waarbij het verstandig kan zijn contact op te nemen met uw belastinginvuller. 

 • U hebt voor het eerst AOW gekregen of bent met pensioen gegaan.
 • U bent gescheiden of uit elkaar gegaan.
 • Uw partner is overleden.
 • U bent verhuisd naar een huurwoning.
 • U heeft zorgkosten.
 • U of uw partner verhuist naar een verpleeghuis.
 • Uw hypotheek of hypotheekrente is veranderd.
 • Uw kind is uit huis gegaan of bij u komen wonen.

 

Uit de praktijk

Een praktisch voorbeeld: een AOW’er met partner heeft recht op algemene heffingskorting en ouderenkorting. Een AOW’er zonder partner heeft daarnaast recht op alleenstaande ouderenkorting. De hoogte van deze korting hangt af van de hoogte van het inkomen. Mocht u voor korting in aanmerking komen, dan kan de Belastingdienst deze alleen aan u uitkeren als u aangifte inkomstenbelasting doet.

Wilt u zeker weten dat u geen geld laat liggen? Neem dan contact op met de vrijwillige belastinginvullers van uw lokale KBO-vereniging. Zij kunnen voor u proefberekeningen maken voor de inkomstenbelasting en voor de toeslagen.

 

Olaf Nouwens

januari 2022

 

Word nu lid!

Het lidmaatschap van KBO-Brabant biedt vele voordelen, waaronder korting op onze zorgverzekering bij VGZ. Wanneer u een aanvullende verzekering VGZ Zorgt afsluit, krijgt u uw contributie voor KBO-Brabant tot 25 euro vergoed, elk jaar weer!

MEER INFORMATIE 

Nog geen inhoud toe gevoegd. Klik op om te starten.