Eindverslag Wonen en Zorg in Deurne

17 juni 2020

Aanbiedingsbrief bij eindverslag project Wonen en Zorg in Deurne

Geachte  dames/heren,

Momenteel zijn we in de ban van het Coronavirus. Alle aandacht gaat wereldwijd uit naar de maatregelen die zijn getroffen en de gevolgen van Covid -19. Ook de ouderen in Deurne zijn zwaar getroffen. Er vielen doden te betreuren en maandenlang zaten we in “lock down”. Nagenoeg alle activiteiten werden afgelast en eenieder werd op zichzelf teruggeworpen. De wereld zag er van de een op andere dag totaal anders uit.
Langzaam aan kunnen we heel voorzichtig weer terugkeren naar een min of meer normaal leven en kunnen we onze dagelijkse activiteiten weer oppakken. Het leven gaat verder. In alle commotie is de aandacht voor ons Project Wonen en Zorg in Deurne op de achtergrond geraakt. KBO Kring-Deurne is daar met ondersteuning van de LEVgroep en de Gemeente Deurne het afgelopen jaar erg druk mee geweest. Het doet ons goed u thans, na enige vertraging, aan te kunnen bieden het:

Eindverslag project Wonen en Zorg in Deurne.

Wij gaan er van uit dat u tijd en gelegenheid zult vinden om hieraan binnen uw organisatie de nodige aandacht te besteden. Het is erg belangrijk dat alle partijen die in Deurne op welke wijze dan ook betrokken zijn bij Wonen en Zorg voor ouderen kennis nemen van dit eindverslag dat na consultatie van zeer velen tot stand gekomen is.
KBO Kring-Deurne heeft op basis van de opgehaalde informatie een tweetal aanbevelingen geformuleerd die onmiddellijk zullen worden uitgevoerd.

  1. We blijven ons inzetten voor het creëren van bewustwording over de ontwikkelingen rondom Wonen en Zorg. Daarbij ligt de focus niet alleen op de senioren. Er is ook specifiek aandacht voor de woningbouwvereniging, commerciële verhuurders, projectontwikkelaars, financiers en zorgaanbieders.
  2. Wij gaan de Gemeente Deurne verzoeken om als kartrekker aan de slag te gaan om samen met de woningbouwvereniging, commerciële verhuurders, projectontwikkelaars, financiers, zorgaanbieders en ouderen zelf, de lokale behoefte aan ouderenwoningen in combinatie met zorg en begeleiding te bepalen, hierover prestatieafspraken te maken en daar vervolgens ook concrete acties aan te verbinden ter realisatie.

Er komt zeer zeker weer een tijd dat de aandacht voor Corona naar de achtergrond zal verdwijnen en we veer volop bezig zullen zijn met de vergrijzing en de gevolgen die dat zal hebben voor Wonen en Zorg van de ouderen in Deurne.
Wij spreken de hoop uit dat deze inventarisatie leidend mag zijn bij alle initiatieven van alle partijen bij Wonen en Zorg voor ouderen in Deurne.
Namens KBO Kring-Deurne, spreken wij onze dank uit voor de ondersteuning die wij hebben mogen ondervinden bij de totstandkoming van dit project. Met name de gemeente Deurne en de LEVgroep, maar ook alle Afdelingsbesturen, de vele vrijwilligers en alle deelnemers die hun steentje hebben bijgedragen.

Namens de KBO Kring Deurne

Voorzitter                                                 Secretaris

Leo Verberne                                            Jan Manders

Klik op onderstaande link voor het volledige eindverslag  van WONEN en ZORG in Deurne

20200617 Eindverslag Wonen en Zorg in Deurne