Het bestuur van KBO-afdeling Liessel bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:               Dhr. Theo Aarts

                                  Loon 33   5757 AA   Liessel

                                  Tel. 0493-342314  of  06-21518227

                                  E mail: theo.aarts.home@gmail.com

                                  (Algemene zaken – Bestuursactiviteit – Themamiddag- ontspanningsmiddag)

 

Secretaris:              Mevr. Joke van der Tol – van de Rijt

                                  Loon 15    5757 AA Liessel

                                  tel. 06-24801969

                                  E mail: joke.vandertol@gmail.com

                                 (Seniorweb Liessel – Info gids – Nieuwsbrief – Website -Reizen – Biljarten).

 

Penningmeester:   Dhr. Frits Bouwmans

                                 Hazelaar 79 5757 CC Liessel

                                 Tel. 0493-342214 of  06-30659836

                                 E mail: g.bouwmans30@chello.nl

                                 (Dorpsraad – Kerst en Lenteviering- Vrijwilligersattentie)

 

Lid:                            Mevr. Ine van Hal-Verbruggen

                                 

                                 Tel. 06-28398595

                                 E mail: inevanhal@icloud.com

                               ( Lief en leed – Themamiddag -Nieuwsbrief – infoboekje) 

 

Lid:                        Vacature

Lid:                       Mevr. Annie Kuunders–van den Berkmortel

                              Mgr. Berkvensstraat 22a – 5757 BK Liessel

                              Tel. 0493-341672 

                              E mail: famkuunders@planet.nl

                             (Bestuursactiviteit – Kienen – Bedevaart Ommel – Reizen – Lief en Leed – Lijsselse toffel –

                             Schilderen – Ontspanningsmiddag)

 

Lid:                      Dhr. Toon van Duijnhoven

                             Nieuwstraat 40 – 5757 AT Liessel

                             Tel. 0493-341559  of 06-50526340

                             E mail: toonvanduynhoven@gmail.com

                             (“Ons” bezorging – Ledenadministratie – Website – Fietsen- Seniorweb)

 

Lid:                      Vacature

Lid:                      Vacature