Lidmaatschap

 

Iedereen, die ouder is dan 50 jaar kan lid worden van KBO-Liessel. Het lidmaatschap bedraagt € 26,- per persoon per jaar. Ongeveer de helft wordt afgedragen aan KBO-Brabant
Voor uw lidmaatschap ontvangt u elfmaal per jaar het maandblad ‘Ons’ met daarin de Nieuwsbrief van KBO-afdeling Liessel. Daarin staat een overzicht van actuele informatie en alle komende activiteiten, waaraan u kunt deelnemen.

U kunt zich voor alle zaken die van belang zijn voor de ledenadministratie wenden tot  Toon van Duijnhoven (Ledenadministrateur) 

 

 Of bij onze secretaris Joke van der Tol.

 

Bij adreswijziging , wijziging van email –  telefoonnummer of bankrekening graag meteen doorgeven via ons mailadres of bij onze ledenadministrateur.

Wilt u lid worden, neem dan contact op met onze ledenadministrateur Toon van Duijnhoven 

 

KBO-leden kunnen ook gastlid worden bij een andere KBO afdeling om deel te nemen aan hun activiteiten. Bij KBO-Liessel kost dat € 10.00 per jaar.

Ook kunt u hier meteen het aanmeldingsformulier invullen.

Onze ledenadministrateur zal z.s.m contact met u opnemen en alles regelen.

Wanneer u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan dient u dit voor 15 november schriftelijk mede te delen aan de secretaris of de ledenadministrateur. Of stuur een mailtje naar kboliessel@gmail.com

Er vindt geen restitutie van de contributie plaats

Uw jaarlijkse contributie kunt u storten op bankrekeningnummer  IBAN: NL25 RABO 0129001457  ten name van KBO afdeling Liessel.
Nog gemakkelijker is het om ons een machtiging te verstrekken voor het incasseren van de contributie en de eventuele kosten voor activiteiten. 

De gegevens van uw KBO-ledenpas worden niet aan andere verstrekt.Uw privacy is daarmee gewaarborgd. Ze kunnen wel gebruikt worden voor verenigingsactiviteiten.

 

Als er mutaties in uw gegevens zijn of er zijn vragen neem dan contact op met de ledenadministrateur Toon van Duijnhoven 

 

Die zal de wijzigingen meteen in het computerbestand invoeren.