Mutaties in het ledenbestand van KBO-Liessel

Momenteel heeft KBO-Liessel  463 leden waarvan  7 gastleden

 

Mutaties in     april en Mei

Overleden

Laura van den Berkmortel van Bussel       1 mei       84 jaar

 

  Nieuwe leden/gastleden