Dinsdagmiddag = Soosmiddag

Iedere dinsdagmiddag vanaf  13.30 uur kunt u in de Kastanje terecht om onder het genot van een kopje koffie of een glaasje deel te nemen aan één van de volgende activiteiten.
U kunt ook alleen maar voor de gezelligheid binnenlopen en om een praatje te maken.

Kaarten

Iedere dinsdagmiddag is er gelegenheid om een kaartje te leggen. De bezetting per tafel bestaat uit vier of vijf personen. Door ziekte of een sterfgeval kan een tafel kaarters uiteenvallen en kunnen personen alleen komen te staan.
Daardoor kan het zijn, dat u geen vaste tafel meer heeft.

Als dit voor komt wordt u bij toerbeurt bij een andere tafel ingedeeld, zodat er nooit iemand naar huis gestuurd hoeft te worden.

Iemand van het bestuur zal dit dan regelen en als er door omstandigheden geen bestuurslid aanwezig kan zijn, zal Jan Verberne deze taak op zich nemen.
Contactpersoon: Marga Huibrechtse, tel. 841515 of 06 53935358.

Vrij biljarten

Biljarten, een gezellige bezigheid voor alle KBO-leden.
De KBO zorgt dat biljartliefhebbers wekelijks op dinsdagmiddag enkele gezellige uurtjes kunnen biljarten in De Kastanje.

Al heb je nog nooit gebiljart, maar zou je het graag willen leren, er zijn op dinsdagmiddag altijd mensen bereid om je te helpen.
Ook zijn er leden die komen biljarten om nog wat bij te leren.
Regelmatig worden er onderlinge competities georganiseerd. Zie bij aktiviteiten >biljarten

Contactpersoon: Gerard Hendriks, tel. 342060 of 06 51284809

Koersballen

Een spel voor jong en oud en omdat bewegen gezond is wordt in het kader van “Meer bewegen voor Ouderen” veel koersbal gespeeld door diverse afdelingen van de KBO.

Koersbal wordt binnen gespeeld in teams van 2 personen. Iedereen kan het leren en u zult er al snel achter komen dat koersbal vooral een gezellig, maar ook een verrassend spel is. Gezien de geringe belangstelling werd het koersballen voorlopig stopgezet, maar de bedoeling is om dit weer op te gaan starten. Met een groep van ± 8 leden kunnen we weer gaan beginnen.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Gerard Hendriks: Tel. 342060 of 06 51284809