Dinsdagmiddag = Soosmiddag

Iedere dinsdagmiddag vanaf  13.30 uur kunt u in de Kastanje terecht om onder het genot van een kopje koffie of een glaasje deel te nemen aan één van de volgende activiteiten.
U kunt ook alleen maar voor de gezelligheid binnenlopen en om een praatje te maken.

Kaarten

Iedere dinsdagmiddag is er gelegenheid om een kaartje te leggen. De bezetting per tafel bestaat uit vier of vijf personen. Door ziekte of een sterfgeval kan een tafel kaarters uiteenvallen en kunnen personen alleen komen te staan.
Daardoor kan het zijn, dat u geen vaste tafel meer heeft.

Als dit voor komt wordt u bij toerbeurt bij een andere tafel ingedeeld, zodat er nooit iemand naar huis gestuurd hoeft te worden.

Iemand van het bestuur zal dit dan regelen en als er door omstandigheden geen bestuurslid aanwezig kan zijn, zal Jan Verberne deze taak op zich nemen.
Contactpersoon: Theo Aarts

 

Vrij biljarten

Biljarten, een gezellige bezigheid voor alle KBO-leden.
De KBO zorgt dat biljartliefhebbers wekelijks op dinsdagmiddag enkele gezellige uurtjes kunnen biljarten in De Kastanje.

Al heb je nog nooit gebiljart, maar zou je het graag willen leren, er zijn op dinsdagmiddag altijd mensen bereid om je te helpen.
Ook zijn er leden die komen biljarten om nog wat bij te leren.
Regelmatig worden er onderlinge competities georganiseerd. Zie bij aktiviteiten >biljarten

Contactpersoon: Joke van der Tol