Cliëntondersteuning:

 

Stel dat u zorg of hulpmiddelen nodig hebt om thuis te kunnen blijven wonen. Dan kunt u zich wenden tot de gemeente en een Wmo-melding doen. De gemeente start dan een onderzoek om te kijken wat u nodig heeft.

Zij kijkt daarbij eerst welke problemen u zelf of met behulp van uw omgeving kunt oplossen. Dit is wettelijk geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

In diezelfde wet is geregeld dat iedereen die met een hulpvraag naar de gemeente gaat, recht heeft op onafhankelijke cliëntondersteuning. Dit zorgt ervoor dat uw belangen in het contact met de gemeente zo goed mogelijk worden behartigd.

De cliëntondersteuner helpt u daarbij!

In de wet staat dat de cliëntondersteuner náást u staat in het proces van de Wmo-aanvraag. Het komt erop neer dat de cliëntondersteuner u helpt en voor uw belangen opkomt wanneer u een Wmo-aanvraag voor hulp, hulpmiddelen of zorg bij uw gemeente doet. De cliëntondersteuner bespreekt met u hoe het proces van de aanvraag verloopt, geeft een toelichting op de regelgeving en de procedure en hij is desgewenst aanwezig bij het gesprek met de gemeente. Officieel heet dit gesprek het onderzoek. De cliëntondersteuner controleert later ook of het verslag van het onderzoeksgesprek correct is. Dat is belangrijk, want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg u krijgt. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kan de cliëntondersteuner u helpen om bezwaar te maken.

 

WIE ZIJN DE CLIËNTONDERSTEUNERS?

In de Wmo 2015 wordt onderscheid gemaakt tussen formele (beroepsmatige) en informele (vrijwillige) cliëntondersteuners. Iedere gemeente is verplicht om een burger die een aanvraag doet, te wijzen op de mogelijkheid bijstand te krijgen van een cliëntondersteuner. Elke cliënt moet een ondersteuner kunnen inschakelen die bij zijn of haar situatie past en in wie hij of zij vertrouwen heeft.

Cliëntondersteuning is gratis en heeft geen gevolgen voor uw eigen risico. Alle ouderen in de gemeente Deurne (zowel leden als niet leden van de KBO) kunnen voor een cliëntondersteuner terecht bij KBO-Kring Deurne

Daarom kunnen alle ouderen in Brabant een beroep doen op de cliëntondersteuners van de Brabantse seniorenverenigingen, verenigd in het VBOB. Onze deskundigen begrijpen uw behoeften en situatie en hebben een degelijke Wmo-kennis.

 

Cliëntondersteuners namens de KBO in de gemeente Deurne zijn:

Annie Luijten – van Hal       a.luijten56@gmail.com

Hanneke van Leeuwen       hannekevanleeuwen54@gmail.com

Voor een lijst van adviseurs en werkgroepen klik op onderstaande link

Adviseurs en Werkgroepen


 

KBO Kring Deurne is op zoek naar meer mensen die zich voor deze goede zaak in willen zetten. Zij krijgen in enkele dagen een gedegen opleiding, waarna ze goed op de hoogte zijn van de regelingen rondom de WMO.

Heeft u na het lezen hiervan interesse neem dan contact op met  

Hanneke van Leeuwen

 

Heeft u nog andere vragen neem dan contact op met Zorg in Deurne

       

      info@zorgindeurne.nl
      www.zorgindeurne.nl

 

Terug naar de startpagina