Beste leden

Door het bestuur is besloten om de kerstviering van 2020 niet door te laten gaan van wegen de coroana pandemie

Kerstviering 2019

Ruim 170 van onze leden hebben op woensdagmiddag 18 december onze jaarlijkse
kerstviering bijgewoond. De middag begon met het voorlezen van een kerstverhaal in
samenwerking met de Peelzangers, gevolgd door samenzang.
Na een korte pauze met een kopje koffie of thee met kerstbrood, verzorgde de Deurnese
troubadour Tonny Wijnands een optreden dat werd onderbroken door een pauze waarin
iedereen een consumptie kreeg aangeboden.
Na een goedgevulde koffietafel met soep en kroketten en de afsluitende loterij, keerden
de bezoekers weer heel voldaan huiswaarts.

Verslag van de kerstviering van de KBO afdeling Liessel

Woensdagmiddag 18 dec. 2019 aanvang 13.30.
Het is mooi weer , ’t leek wel lente dus fijn om naar de Kastanje te wandelen.
Toen ik om 13.20 uur binnen kwam was het al bomvol, wat een drukte.
Ik hoorde dat er ongeveer 170 leden aanwezig waren, mooi toch.
Precies op tijd opende de voorzitter Jan Mennen de kerstmiddag met een woord van
welkom.
Speciaal Pastor van Eerd en het Ouderenkoor De Peelzangers o.l.v. Ine Eijsbouts uit
Asten werden welkom geheten.
Jan had nog enkele mooie woorden over afscheid nemen en over de ouderenzorg, dat
blijft toch een heet hangijzer waar velen zich zorgen over maken.
Daarna was het de beurt van het koor, dat diverse mooie kerstliedjes voor ons zong.
Tussen de liederen door brachten enkele dames van het bestuur, gedichten en een
kerstverhaal en het koor zong de sterren uit de hemel.
Toen was het tijd voor koffie of thee met lekker kerstbrood.
Op ons bord stond ook een mooi verlicht kerstfiguurtje, dat we allen mee naar huis
mochten nemen.
Ondertussen had Tonny Wijnands zich met zijn hulpmiddelen voor het podium
geïnstalleerd en werd hij door de voorzitter welkom geheten.
Toen kwam Tonny met zijn liedjes, wat een stem heeft die man, zijn grappen en grollen
worden ook altijd gewaardeerd.
Hij bracht de hele zaal aan het zingen en zelf met servetjes zwaaien, heel leuk was dat.
Onder de pauze kregen we ook nog een drankje geserveerd, lekker.
Na de pauze hield Tonny ons nog een uurtje bezig, hij zong nog een ter plekke
verzonnen Lijssels liedje, alles bij elkaar was het een gezellige boel.
Hij werd door de voorzitter heel hartelijk bedankt.
Tonny zong als toegift nog een mooi kerstliedje.
Na een gebed van de Pastor werd er lekkere soep opgediend, gevolgd door een
prachtige koffietafel, met de inmiddels beroemde B.V.O. kroket, eens in de vroeger
tijden geïntroduceerd door Sjef Clement.
Toen kwam de grote loterij, we kregen allen een enveloppe, bij opening een kaartje met
prijs of helaas geen prijs.
Alle tafelversieringen en nog meerdere prijzen werden in een vlot tempo uitgedeeld.
Het was een hele mooie middag in een mooi versierde zaal.
Daarvoor wordt het bestuur en werkgroep heel hartelijk bedankt.
Met voor ieder de beste wensen en een gezegend en gezond 2020, en ook een zalig
kerstfeest, zeiden we vroeger toch.
Inmiddels was het donker geworden en ging ieder voldaan naar huis.

Groeten, Rieky van Heijster – Hoeben.

 

De werkgroep bestaat uit: Marietje Beekman, Maria Mennen, Annie Kuunders en Marga Huibrechtse.

Contactpersoon voor deze activiteit is Maria Mennen   tel 0493-342169