De vrijwillige ouderenadviseur (VOA)

   Ouderen kunnen te maken krijgen met uiteenlopende vragen en problemen.Het kan over een kleinigheidje gaan, maar ook om een levensvraag.

Op iedere vraag is een antwoord, voor ieder probleem is een oplossing.

Bij wie kunt u terecht?  Mogelijk kan een ouderenadviseur u helpen.

 

De ouderenadviseurs weten niet altijd alle antwoorden en hebben zeker niet alle oplossingen bij de hand, maar zij kennen wel de mogelijkheden en ze weten de weg.Ouderenadviseurs hebben een gedegen opleiding gevolgd bij KBO-Brabant en worden ook door hen ondersteund.
De ouderenadviseur is een vrijwilliger, die na een opleiding aangesteld is door het bestuur en werkt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

De ouderenadviseur kijkt samen met u hoe u verder geholpen kunt worden bij uw vragen over diverse onderwerpen, zoals

  • Hoe kom ik in aanmerking voor een woningaanpassing?
  • Wie helpt mij met het invullen van formulieren?
  • Wie helpt mij bij het ordenen van mijn administratie?
  • Wat kan de Thuiszorg voor mij betekenen?
  • Wat voor activiteiten zijn er in mijn dorp?
  • Kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning?
  • Een ouderenadviseur wil u ook graag helpen met vragen over AWBZ, WMO, hulpmiddelen, Regiotaxi, Vervoersvoorziening Valys of Bijstand.

Uw verzoek om advies blijft een zaak tussen u en de ouderenadviseur.

 

De huidige ouderenadviseurs zijn:

Els Verbeek-Goossens ,     
corenelsverbeek@outlook.com

Tineke van der Zanden     
fransentinekevanderzanden@hotmail.com

Voor meer informatie neem contact op met Joke van der Tol

 

Voor een lijst  van onze adviseurs en werkgroepen klik op onderstaande link

Adviseurs en werkgroepen